Generatory

Generator REGON

Co to jest REGON?

Generator NIP

Co to jest NIP?

Generator PESEL

Co to jest PESEL?

Generator nr dowodu osobistego

Generator nr konta (NRB)

REGON

Numer REGON to numer podmiotu w rejestrze podmiotów gospodarki narodowej. Pełna nazwa to: Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej

NIP

Numer NIP to numer, który pozwala jednoznacznie zidentyfikować każdego podatnika w Polsce. Pełna nazwa to Numer Identyfikacji Podatkowej.

PESEL

PESEL to rejestr ludności w Polsce, który jednoznacznie identyfikuje każdą osobę fizyczną. Pełna nazwa to: Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności.